پرتال مشتریان ایده
RSS Feed
اخبار
Feb
27
مدل های منابع انسانی: مدل ۵P
ارسال شده توسط hkh در 1402/12/8 ساعت 08:53

همانطور که از نام مدل ۵P  مشخص است، این مدل دارای ۵ جنبه است: هدف، اصول، فرایندها، افراد و عملکرد. طبق این مدل، همسوسازی و متعادل کردن این مفاهیم با یکدیگر، منجر به موفقیت سازمان خواهد شد. ۵ جنبه مدل ۵P به صورت زیر تعریف می‌شوند:

  • هدف: به معنای چشم انداز،

ادامه مطلب »Feb
24

این مدل بسیار شبیه به زنجیره ارزش منابع انسانی است، اما با مدل فوق دو تفاوت قابل توجه دارد:

اول، این مدل کارت امتیازی متوازن عملکرد سازمانی را معرفی می‌کند. کارت امتیازی متوازن شامل شاخص‌های کلیدی عملکرد از چهار منظر است: مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی کسب‌وکار و


ادامه مطلب »Feb
21
مدل های منابع انسانی: مدل زنجیره ارزش
ارسال شده توسط hkh در 1402/12/2 ساعت 08:51

یکی از شناخته‌شده‌ترین مدل های منابع انسانی، زنجیره ارزش است. این مدل بر اساس کار پاو وریچاردسون(۱۹۹۷) است و در مورد نحوه عملکرد منابع انسانی به مدل‌های قبلی تفاوت‌های ظریفی را اضافه می‌کند.


ادامه مطلب »Feb
19
مدل های منابع انسانی: مدل ۸ جعبه‌ای
ارسال شده توسط hkh در 1402/11/30 ساعت 12:41

مدل ۸ جعبه که توسط پل بوسلی طراحی شده است، هشت عامل خارجی و داخلی که بر کارایی شیوه‌های منابع انسانی تاثیر دارند را نشان می‌دهد. زمینه بازار عمومی خارجی، زمینه بازار جمعیت خارجی، زمینه نهادی عمومی خارجی و زمینه نهادی جمعیت خارجی از جمله عوامل خارجی هستند که بر نحوه انجام


ادامه مطلب »Feb
17
مدل های منابع انسانی: مدل علیت استاندارد
ارسال شده توسط hkh در 1402/11/28 ساعت 12:42

مدل علیت استانداردبرگرفته از بسیاری از مدل‌های مشابهی است که در دهه‌های ۹۰ و اوایل سال ۲۰۰۰ منتشر شدند. بر اساس این مدل، منابع انسانی تنها در صورتی موثر خواهد بود که استراتژی آن با استراتژی کسب‌وکار همراستا باشد.


ادامه مطلب »